Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi nowościami w naszej Bibliotece:
1) Michał Pszczółkowski: Kresy nowoczesne : architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939. Łódź 2016, 260 s.
2) Andrzej Indrzejczak: Metody logiki : dedukcja. Łódź 2016, 144 s.
3) Marsilio Ficino: Rozprawa przeciw orzekaniu astrologów. Kraków 2016, 338 s.
4) Miron Bogacki: Z lotu ptaka : zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej. Warszawa 2016, 254 s.
5) Małgorzata Fabiszak: Znaki (nie)pamięci : teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Kraków 2016, 252 s.
6) Krzysztof Stachewicz: Problem ugruntowania moralności : studium z etyki fundamentalnej. Warszawa 2006, 265 s.
7) Michał Kowalski: Antropolodzy na wojnie : o „brudnej” użyteczności nauk społecznych. Warszawa 2015, 673 s.
8) Antropologia wobec dyskryminacji. Red. Kamila Dąbrowska. Warszawa 2015, 246 s.
9) Adam Pisarek: Gościnność polska : o kulturowych konkretyzacjach idei. Katowice 2016, 262 s.
10) Joanna Papiernik: Czy możemy Boga poznać naprawdę? : Marsilio Ficino o duszy ludzkiej. Łódź 2016, 271 s.
11) Violetta Krawczyk-Wasilewska: E-folklor w dobie kultury digitalnej : studia i szkice. Łódź 2016, 163 s.
12) Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Red. Rybicka, Małgorzata. Rzeszów 2014, 297 s.
13) Ryszard Grygiel: Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. T. 3, Środkowy i późny neolit, kultura pucharów lejkowatych. Łódź 2016, 1046 s.
14) Marcin Furtak: COP : Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 : architektura i urbanistyka : kraj, region, miasto, fabryka, osiedle, budynek. Łódź 2014, 426 s.
15) Tomasz Bolanowski: Architektura okupowanej Łodzi : niemieckie plany przebudowy miasta. Łódź 2013, 188 s.
16) Joanna Olenderek: Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. T. 1, Obiekty użyteczności publicznej. Łódź 2011, 166 s.
17) Joanna Olenderek: Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. T. 2, Osiedla i obiekty mieszkalne. Łódź 2012, 204 s.