Biblioteka Humanistyczna Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ została utworzona w 2016 roku. Jednostka powstała z połączenia księgozbiorów Bibliotek : Instytutu Archeologii UŁ, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytutu Filozofii UŁ, Katedry Historii Sztuki UŁ. Wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Łodzi tworzy ona jednolity system biblioteczno-informacyjny.

Biblioteka Humanistyczna liczy około 53 000 woluminów książek i prawie 11 000 woluminów czasopism.
W Czytelni można korzystać ze zbiorów z Wolnego Dostępu ustawionego w 5 działach :

  1. Dział ogólny (Z)
  2. Filozofia (F)
  3. Historia Sztuki (HS)
  4. Archeologia (A)
  5. Etnologia (E)

Łącznie w Wolnym Dostępie znajduje się ponad 8500 dzieł zwartych i 121 tytułów wydawnictw ciągłych.
Poniżej zamieszczamy spis wydawnictw ciągłych znajdujących się w Wolnym Dostępie.

Czasopisma archeologiczne

Czasopisma etnologiczne

                Sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki Humanistycznej określa jej regulamin.

 Obecnie pracownikami w Bibliotece są:

Anna Arkuszewska (Koordynator)
Paula Gamus
Beata Górska-Grabarczyk
Danuta Pankowska
Agnieszka Wiśniewska-Adamus